Euronext: aandelentransacties sept 2005 14,59 mln (+41,3%)