Europa: Londen op verlies, overige beurzen gesloten