Europa: indices op fors verlies door dollar en resultaten