Europa: techaandelen bezorgen indices stevige winsten