FLV Fund: persbericht klacht valsheid in geschrifte