Fardis: orde van grootte kapitaalverhoging verscheidene miljoenen euro