Financiële waarden stuwen Europese beurzen fors omhoog