Fortis - Modrikamen naar rechtbank van Koophandel

Brussel (tijd) - Mischaël Modrikamen trekt vanavond naar de rechtbank van Koophandel van Brussel om in kort geding de schorsing van een groot aantal aandelen te bekomen voor de algemene vergadering van morgen in Gent.