Fortis: Van Keulen en Verdickt vertrekken uit direc. comite