Fortis: greenshoe wordt uitgeoefend bij IPO Assurant