Gecorrigeerd persbericht Kinepolis over bezoekerscijfers