Gemengde omzetevolutie bij RealDolmen

ICT-specialist RealDolmen is er in geslaagd in het eerste kwartaal van het boekjaar 2014-2015 6,1 procent meer omzet te realiseren, maar achter dat groeicijfer gaan tegengestelde evoluties schuil.