Gores start exit uit RealDolmen -3

TOEVOEGING: reactie Gores in alinea's 7 en 9