Hamon: alle resterende aandelen tranche A onderschreven