Heijmans geeft winstalarm, bouwdivisie weer boosdoener--2

Toevoeging: meer informatie met reactie woordvoerder in alinea's 5 t/m 7.