Herh: DEME verwacht winstdaling met 10 tot 28% voor 2002