Herh: Dexia, KBC: geen plannen voor tarifering selfbanking