Herh Dexia: nettoresultaat 3KW04 EUR 386 mln (343)