Herh: Distrigas bestudeert medefinanciering Interconnector