Herh Electrabel: verkochte elektriciteit +4,7% na 9 maanden