Herh Europa: indices duiken aan het slot in het rood