Herh: Europa: indices lager onder druk van lager Wall Street