Herh FLV Fund: voorstel tot vrijwillige vereffening aandeel