Herh Quick: nettores. 2003 EUR 12,9 mln, sterke start 2004