Herh: Wall Street: indices komen nauwelijks van hun plaats