Home Invest Belgium behoudt prognoses

Brussel (tijd) - Vastgoedbevak Home Invest Belgium meldt in een tussentijdse verklaring dat de cijfers over het derde kwartaal licht hoger uitvallen dan de eigen prognoses. Home Invest stelt degelijke resultaten voor het gehele boekjaar in het vooruitzicht.