IBA tekent distributiecontract met Amerikaanse Premier