IBt rekent voor 2002 op omzet EUR 8 tot 10 miljoen