IEA: vraag naar olie neemt toe in 2008

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - De vraag naar olie stijgt in 2008 sterker dan verwacht. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).