IMF somber over Belgische economie - 2

Toevoeging: nieuwe alinea's 5 en 7