Indices Wall Street hervatten stijging na rentebesluit