Inflatie blijft dit jaar onder 1 procent

Er komt in 2014 geen aanpassing van de ambtenarenlonen en de sociale uitkeringen aan de levensduurte, voorspelt het Federaal Planbureau. Dat komt omdat de inflatie dit jaar laag blijft. De spilindex wordt naar verwachting pas in december 2014 overschreden.