Intel - analisten zien sleutelrol voor niveau voorraden