Interconnector (Distrigas): transport aardgas onderbroken