KBC Ancora noteert derde onder intrinsieke waarde

De monoholding KBC Ancora leed in de tweede helft van haar boekjaar een verlies van 10,6 miljoen euro. Er waren geen inkomsten aangezien de enige participatie, de financiële groep KBC, geen dividend uitkeerde. KBC Ancora keert zoals eerder gezegd ook geen dividend uit.