KBC: EUR 20 mln voorziening voor fraude K&H Equities in 2003