Keyware verwacht positieve kasstroom voor tweede helft 2006