Kwartaalwinst Continental daalt 27% door herstructureringen