Lage rente weegt op winst Fluxys

Gasnetbeheerder Fluxys zag de winst over 2014 met 12 procent terugvallen tot 60,4 miljoen euro. De daling is het gevolg van de lagere rente. Het dividend gaat 9 procent omlaag.