Advertentie
Advertentie

Mededingingsraad ziet geen graten in tariefverhoging Electrabel

Brussel (tijd) - De Raad voor de Mededinging gelooft niet dat energieproducent Electrabel misbruik heeft gemaakt van zijn dominante positie toen die vorig jaar besliste de prijzen voor gas en elektriciteit fors op te trekken. De Suez-dochter zou zich ook niet schuldig hebben gemaakt aan zogenaamd 'roofprijsgedrag' in Brussel en Wallonië.