Mobistar overtreft verwachtingen -2

Toevoeging: extra info in alinea's 2, 3, 4, 5 en 6