NBB: rendement eigen vermogen banksector daalt voort in 2003