Nederlands handelsoverschot daalt in oktober tot EUR 2,5 mrd