Negeer bericht Bank Degroof over winstverwachting KBC