OESO: voorlopende indicator maart 2004 124,0 (123,5 feb)