OPEC-voorzitter spreekt over mogelijke productieverhoging