Overzicht indices Wall Street om 22.00 uur

Amsterdam (BETTEN FINANCIAL NEWS) - Hier volgt een overzicht van de indices op Wall Street op maandag 20 mei 2008 om 22.00 uur: