Persbericht Arcelor over contract met CST-aandeelhouders