Persbericht AvH: herschikking aandeelhoudersstructuur Finaxis