Persbericht Belgacom: OVERTOEWIJZINGSOPTIE UITGEOEFEND